Tiskové zprávy

Do listy wszystkich informacji prasowych

07.09.2016
Úspěšná výstava o Zhořelci je nyní k vidění také v terminálu drážďanského letiště

„Görlitz – znovuzrození památníku“ – pod tímto názvem je na drážďanském letišti od nynějška k vidění 80 velkoformátových fotografií významných zhořeleckých budov v proměnách času. Práce drážďanského fotografa Prof. Jörga Schönera budou v prostorách terminálu vystaveny do 18. listopadu. Výstavu zahájil ve středu večer Saský ministerský předseda Stanislaw Tillich za přítomnosti vysoce postavených hostů.

Drážďanský fotograf Jörg Schöner již po čtyři desetiletí dokumentuje enormní architektonické bohatství Zhořelce a během této doby se tak stal kronikářem proměn tohoto města. Svou kamerou zachycoval historii a přítomnost, rozpad a obnovu a na fotografiích tak ukazuje nejen vynikající stavební fond, nýbrž také stopy všedního dne v tomto městě na řece Nise.

„Pro historické centrum Zhořelce znamenal konec NDR záchranu v posledním okamžiku“, řekl ministerský předseda Stanislaw Tillich. „Velká část starého stavebního fondu se během čtyřiceti let rozpadala jako ve zpomaleném filmu. Jeho obnova byla ale pravým opakem – byla to obnova jako ve zrychleném filmu, a to díky Spolkové zemi, Saskému státu, městu a především obyvatelům Zhořelce. Na fotografiích Jörga Schönera tvoří pomalý rozpad a rychlá obnova pozoruhodný kontrast“.

Markus Kopp, člen představenstva společnosti Mitteldeutschen Flughafen AG a jednatel společnosti Flughafen Dresden GmbH, doplňuje: „Kouzelná atmosféra zhořeleckého starého města a průmyslová architektura terminálu vytváří obdivuhodnou symbiózu. Působím také jako honorární konzul Polské republiky v Sasku a proto si o to více přeji, aby vystavené fotografie evropského města Görlitz/Zgorzelec uchvátily co nejvíce cestujících a návštěvníků letiště. Ať své dojmy odnáší dále do světa, aby v budoucnu zde v Drážďanech přistávalo ještě více cestujících, cílem jejichž cesty bude právě Zhořelec.“

„Velmi nás těší, že můžeme tuto obdivuhodnou dokumentaci záchrany našeho města jako rozlehlého památníku znovu prezentovat širokému publiku“, říká primátor Zhořelce Siegfried Deinege. „Výstava je impozantním dokladem velkého nasazení mnoha lidí, kteří se v uplynulých 25 letech angažovali za sanaci tohoto cenného stavebního fondu.“

Kontakt

Mitteldeutsche Flughafen AG
Unternehmenskommunikation

Tel:
0351-8813031
Fax:
0351-8813035
E-Mail:
Na kontaktní formulář

Do listy wszystkich informacji prasowych