Glosář

VOP
Všeobecné obchodní podmínky
Zobrazit VOP

Přístupové médium
Identifikační prostředek pro použití parkoviště. Jako vjezdovou kartu lze použít kreditní kartu či EC kartu. Tuto kartu je nutno u závory na vjezdu a výjezdu vsunout do čtečky (výřez pro parkovací lístek).

Platební médium
Prostřednictvím platebního média se provede platba. Jako platební médium lze použít kreditní kartu nebo Paypal.

Paypal
Zabezpečený způsob platby na internetu.

FAQ
Frequently asked questions – často kladené dotazy

Parkovací tarify
Obvyklá cena za parkování.

Login/Přihlášení
Jste-li již registrovaným uživatelem, máte možnost se do systému přihlásit. Pro jednoznačnou identifikaci je zapotřebí zadat Vaše uživatelské jméno a heslo.

Logout/Odhlášení
Opuštění systému.

E-Mail
Vaši osobní e-mailovou adresu potřebujete k tomu, abyste se mohli při pozdějších rezervacích přihlásit do systému.

Heslo
Heslo potřebujete k tomu, abyste se při pozdějších rezervacích mohli jednoznačně přihlásit do systému. Vaše heslo musí mít minimálně 6 znaků (písmena nebo čísla). V systému můžete své heslo kdykoliv změnit.


Anzeigen