F.A.Q. – Otázky a odpovědi

Frequently asked questions (F.A.Q. ) – Často kladené otázky k systému online rezervace

Výhody systému online rezervace
Vše o vjezdu na parkoviště
Vše o výjezdu z parkoviště
Online rezervace obecně

Výhody systému online rezervace

Jaké jsou výhody včasné rezervace?

Největší výhodou je jistě skutečnost, že na některé úrovni v krytém parkovišti či na venkovním parkovišti 3 v každém případě najdete volné místo na zaparkování. Odpadá tím stres, který vzniká, hledáte-li vhodné místo na zaparkování déle, než jste plánovali, nebo musíte-li zaparkovat na místě vzdálenějším.

Kromě toho již nepotřebujete parkovací lístek, který musíte uschovat během zájezdu. Stejně tak odpadá cesta k pokladnímu automatu a obava, že nebudete mít dostatek drobných na zaplacení. Parkování s rezervací je pohodlnější, mimoto šetří čas a peníze a chrání Vaše nervy. Další výhodou jsou naše atraktivní slevové akce (jsou-li v konkrétní době dostupné).

O aktuálních slevových akcích budeme informovat zde na internetu, v našich publikacích nebo v denním tisku.

Vše o vjezdu na parkoviště

Jak funguje vjezd na mnou rezervované parkoviště?

Na vjezdu prosím vsuňte Vámi zvolené přístupové médium (kreditní karta, EC karta) do otvoru pro výdej parkovacího lístku. Za předpokladu, že přijíždíte v rezervovanou dobu, závora Vaši kartu rozpozná a otevře se. Nyní můžete vjet, aniž byste si museli navíc vzít parkovací lístek. Nezapomeňte prosím Vaši kreditní kartu či EC kartu opět odebrat.

Co se stane, chci-li vjet před rezervovanou dobou příjezdu?

Zpravidla Vám poskytneme navíc dobu až 120 minut, která Vám umožní vjet na parkoviště ještě před rezervovaným začátkem doby parkování. Dbejte na to, abyste v každém případě vjížděli na parkoviště s přístupovým médiem, které jste si zvolili. Odeberete-li na vjezdu parkovací lístek, nelze již při výjezdu přístupové médium použít.

Co se stane, je-li na venkovním/krytém parkovišti nápis „besetzt“ (obsazeno)?

Pokud máte rezervováno parkovací místo, můžete s Vámi zvoleným přístupovým médiem (kreditní karta či EC karta) na parkoviště vjet. Máte zaručeno, že jedno parkovací místo je pro Vás volné i v případě, že ukazatel oznamuje plné parkoviště („besetzt“).

Co se stane, pokud si u vjezdu odeberu parkovací lístek?

V každém případě musíte na vjezdu použít Vámi uvedené přístupové médium. V opačném případě nemůžete použít přístupové médium na odjezdu. Proto prosím z parkoviště vyjeďte a znovu do něj vjeďte. Nezapomeňte, že je v tomto případě možné, že budete muset uhradit parkovací poplatek. Proto před výjezdem zajděte s parkovacím lístkem k pokladnímu automatu.

Musím při vjezdu odebrat ještě parkovací lístek?

Ne, potřebujete pouze Vámi zvolené přístupové médium (kreditní karta nebo EC karta). Informace o kartě, kterou jste při rezervaci uvedli, je uvedena v potvrzení, které Vám bylo zasláno.

Co se stane, když se zpozdím a nemohu dodržet rezervovanou dobu příjezdu?

Pokud rezervujete parkovací místo v krytém parkovišti, můžete na parkovací místo přijet v průběhu celé rezervované doby parkování. Na venkovním parkovišti platí stejné pravidlo.

Co mám udělat, budu-li mít problémy u závory v krytém parkovišti?

Na všech vjezdových a výjezdových závorách se nachází tlačítko, které Vás spojí s našim servisním personálem. Ten je Vám k dispozici 24 hodin denně po 7 dní v týdnů a zodpoví veškeré Vaše dotazy. Objasněte prosím zaměstnanci servisu Váš problém.

Které přístupové médium na vjezdu nefunguje?

Při rezervaci a vjezdu prosím nezapomeňte, že Vámi zvolené přístupové médium musí umožňovat také offline transakce. Vaše kreditní karta tedy musí umožnit jak rezervaci na internetu, tedy online transakci, tak i přihlášení v automatech na parkovišti, tedy offline transakci. Například takzvané předplacené platební karty zpravidla neumožňují provést offline transakci. Tyto karty umožní pouze rezervaci a zaplacení parkoviště, automat u závory krytého parkoviště však tuto kartu nerozpozná a neumožní tedy vjezd.
Informujte se prosím u své banky, zda Vaše kreditní karta umožňuje i offline transakce.

Vše o výjezdu z parkoviště

Jak se dostanu z krytého/venkovního parkoviště?

Vámi zvolené přístupové médium (kreditní karta, EC karta) prosím vsuňte do čtečky parkovacích lístků na výjezdu. Závora se otevře a Vy můžete vyjet. Nezapomeňte prosím odebrat Vaši kreditní či EC kartu.

Musím před výjezdem k pokladnímu automatu?

Ne, tuto cestu si můžete ušetřit. S Vašim vozem můžete zamířit rovnou k výjezdu.

Je to problém, překročím-li rezervovanou dobu parkování?

Ne. Ale: Při online rezervaci s platbou předem Vám bude doba, po kterou budete parkovat navíc, vyúčtována v souladu s platným tarifem.

Co se stane, překročím-li rezervovanou dobu parkování?

Zpravidla Vám poskytneme 30 minut navíc po uplynutí doby parkování, během kterých můžete parkoviště opustit. V případě pozdějšího výjezdu bude poplatek za dobu, po kterou parkujete déle, odečten z Vašeho účtu dle tarifu platného pro kryté parkoviště (ceník) přímo na výjezdu prostřednictvím kreditní či EC karty, kterou vložíte do čtečky. V případě doplatku budete u závory na výjezdu informováni o jeho výši a obdržíte doklad.

Stačí, použiji-li EC kartu či kreditní kartu pouze při výjezdu?

Ne! Pro správné vyřízení Vaší rezervace potřebuje systém potvrzení o vjezdu i výjezdu prostřednictvím Vašeho přístupového média.  

Mohu během rezervované doby vjet na parkoviště a vyjet z něj opakovaně?

Ne, jste oprávněn(a) pouze jednou vjet na parkoviště a jednou jej opustit.

Budou mi vráceny peníze, pokud z parkoviště vyjedu dříve, než je rezervovaná doba?

Ne, vrácení peněz není možné.

Online rezervace obecně

Mohu parkovací místo stornovat či rezervaci změnit?

Rezervaci parkovacího místa můžete jednou stornovat, nikoliv však rezervaci změnit. Podle toho, kdy rezervaci stornujete, je možné, že budete muset uhradit storno poplatky.
(viz VOP).

Existuje lhůta pro předběžnou rezervaci?

Ano. Můžete si do 8 hodin před započetím zaknihování rezervovat místo k stání online.

Rezervuji konkrétní parkovací místo/úroveň?

Ne, rezervujete pouze libovolné parkovací místo ve Vámi zvoleném krytém parkovišti resp. na Vámi zvoleném venkovním parkovišti. My Vám zaručujeme, že v krytém nebo na venkovním parkovišti bude pro Vás volné místo. Nechejte se jednoduše navést na nejbližší volné místo našim interním naváděcím systémem.

Dostanu ke své rezervaci doklad o zaplacení?

Ano, současně s potvrzujícím e-mailem obdržíte v příloze doklad ve výši Vámi uhrazeného poplatku ve formátu PDF. Doklad můžete otevřít v programu Acrobat Reader, který je bezplatně dostupný na internetu.

Proč si musím vytvořit zákaznický účet?

Přihlášení slouží k tomu, abyste měli možnost se na rezervaci ještě jednou podívat a vytisknout si ji. Kromě toho existuje možnost storna. Pokud budete parkoviště rezervovat ještě jednou, nemusíte již zadávat tolik údajů, protože ty zůstanou uloženy.

Co se stane, zapomenu-li heslo?

V tomto případě si můžete nechat zaslat Vaše heslo pomocí funkce „Zapomněli jste heslo?“ na Vaši e-mailovou adresu uloženou v systému. Doporučujeme Vám pak heslo změnit.

Co se stane, není-li kreditní či EC karta, kterou jsem si zvolil(a) jako přístupové médium, v době cesty již platná?

Vámi zvolené přístupové médium musí být platné minimálně do konce doby parkování.

Proč nefunguje moje platba přes EC-Kartu?

Platba přes EC-Kartu, (electronic cash), funguje jen v případě, že tato karta byla vydána některou kreditní institucí se sídlem v Německu a byla dodržena lhůta předběžné rezervace 7 týdnů.


Anzeige