F.A.Q. – Otázky a odpovědi

Frequently asked questions (F.A.Q. ) – Často kladené otázky k systému online rezervace

Výhody systému online rezervace
Vše o vjezdu na parkoviště
Vše o výjezdu z parkoviště
Online rezervace obecně

Výhody systému online rezervace

Jaké jsou výhody včasné rezervace?

Největší výhodou je jistě skutečnost, že na některé úrovni v krytém parkovišti či na venkovním parkovišti 3 v každém případě najdete volné místo na zaparkování. Odpadá tím stres, který vzniká, hledáte-li vhodné místo na zaparkování déle, než jste plánovali, nebo musíte-li zaparkovat na místě vzdálenějším.

Kromě toho již nepotřebujete parkovací lístek, který musíte uschovat během zájezdu. Stejně tak odpadá cesta k pokladnímu automatu a obava, že nebudete mít dostatek drobných na zaplacení. Parkování s rezervací je pohodlnější, mimoto šetří čas a peníze a chrání Vaše nervy. Další výhodou jsou naše atraktivní slevové akce (jsou-li v konkrétní době dostupné).

Vše o vjezdu na parkoviště

Jak funguje vjezd na mnou rezervované parkoviště?

Při vjezdu prosím přidržte Vám zaslaný QR kód (na papírovém výtisku nebo v mobilním telefonu) u scanneru na QR kódy u vjezdové závory. Pokud vjíždíte během Vámi rezervované doby, scanner rozpozná Vaši objednávku a vytiskne se výjezdní lístek s Vámi rezervovanou dobou parkování. Odeberte prosím tento výjezdní lístek z výdejní drážky u vjezdové závory. Nyní můžete vjet a již si nemusíte odebírat žádný jiný parkovací lístek. Nezapomeňte prosím uschovat Váš výjezdní lístek pro výjezd!

Co se stane, chci-li vjet před rezervovanou dobou příjezdu?

Protože máme ceny za den a rezervace platí od 0:00 hod. prvního dne rezervace, není vjezd o jeden nebo více dnů dříve možný.

Co se stane, je-li na venkovním/krytém parkovišti nápis „besetzt“ (obsazeno)?

Pokud máte rezervované parkoviště, můžete se svým QR kódem i přesto vjet. Máte zaručeno, že parkovací místo pro Vás je volné i v případě, že podle ukazatele je parkoviště obsazené („besetzt“).

Co se stane, pokud si u vjezdu odeberu parkovací lístek?

V každém případě musíte při vjezdu použít QR kód, jinak Vaše rezervace nebude rozpoznána, neobdržíte výjezdní lístek pro Vaši rezervaci a parkování zaplatíte dvakrát. Proto prosím ihned vyjeďte (vytištěný parkovací lístek můžete vsunout do výjezdové závory) a do krytého parkoviště nebo na venkovní parkoviště P3 vjeďte znovu.

Musím při vjezdu odebrat ještě parkovací lístek?

Ne, potřebujete jen Váš QR kód, který jsme Vám zaslali s potvrzením Vaší rezervace.

Co se stane, když se zpozdím a nemohu dodržet rezervovanou dobu příjezdu?

Pokud rezervujete parkovací místo v krytém parkovišti, můžete na parkovací místo přijet v průběhu celé rezervované doby parkování. Na venkovním parkovišti platí stejné pravidlo.

Co mám udělat, budu-li mít problémy u závory v krytém parkovišti?

Na všech vjezdových a výjezdových závorách se nachází tlačítko, které Vás spojí s našim servisním personálem. Ten je Vám k dispozici 24 hodin denně po 7 dní v týdnů a zodpoví veškeré Vaše dotazy. Objasněte prosím zaměstnanci servisu Váš problém.

Vše o výjezdu z parkoviště

Jak se dostanu z krytého/venkovního parkoviště?

Zasuňte prosím výjezdní lístek, který jste obdrželi u vjezdové závory po naskenování Vašeho QR kódu, do čtečky lístků u výjezdové závory. Závora se otevře a Vy můžete vyjet.

Musím před výjezdem k pokladnímu automatu?

Ne, tuto cestu si můžete ušetřit. S Vašim vozem můžete zamířit rovnou k výjezdu.

Je to problém, překročím-li rezervovanou dobu parkování?

Ne. Ale: Při online rezervaci s platbou předem Vám bude doba, po kterou budete parkovat navíc, vyúčtována v souladu s platným tarifem.

Co se stane, překročím-li rezervovanou dobu parkování?

Zpravidla máte navíc 30 minut, do této doby po konci rezervované doby parkování můžete z parkoviště vyjet. Pokud vyjedete později, je nutno tuto dobu parkování navíc doplatit na základě výjezdního lístku u pokladního bankomatu v souladu s ceníkem platným pro kryté parkoviště nebo vnější parkoviště.

Mohu během rezervované doby vjet na parkoviště a vyjet z něj opakovaně?

Ne, jste oprávněn(a) pouze jednou vjet na parkoviště a jednou jej opustit.

Budou mi vráceny peníze, pokud z parkoviště vyjedu dříve, než je rezervovaná doba?

Ne, vrácení peněz není možné.

Online rezervace obecně

Mohu parkovací místo stornovat či rezervaci změnit?

Rezervaci parkovacího místa můžete jednou stornovat, nikoliv však rezervaci změnit. Podle toho, kdy rezervaci stornujete, je možné, že budete muset uhradit storno poplatky. (viz VOP).

Existuje lhůta pro předběžnou rezervaci?

Ano. Můžete si do 8 hodin před započetím zaknihování rezervovat místo k stání online.

Rezervuji konkrétní parkovací místo/úroveň?

Ne, rezervujete pouze libovolné parkovací místo ve Vámi zvoleném krytém parkovišti resp. na Vámi zvoleném venkovním parkovišti. My Vám zaručujeme, že v krytém nebo na venkovním parkovišti bude pro Vás volné místo. Nechejte se jednoduše navést na nejbližší volné místo našim interním naváděcím systémem.

Dostanu ke své rezervaci doklad o zaplacení?

Ano, současně s potvrzujícím e-mailem obdržíte v příloze doklad ve výši Vámi uhrazeného poplatku ve formátu PDF. Doklad můžete otevřít v programu Acrobat Reader, který je bezplatně dostupný na internetu.

Proč si musím vytvořit zákaznický účet?

Se zákaznickým účtem máte možnost se na svou rezervaci znovu podívat a vytisknout si ji. Kromě toho máte možnost rezervaci stornovat.

Pokud budete parkování rezervovat znovu, nemusíte většinu údajů zadávat znova, neboť tyto údaje jsou již uloženy. Samozřejmě máte kdykoliv možnost požádat o vymazání Vašich zákaznických údajů, stačí napsat na e-mail service-parken@dresden-airport.de. Pokud své zákaznické údaje nepoužijete po dobu dvou let, bude účet vymazán automaticky.

V ostatním platí ustanovení o ochraně osobních údajů pronajímatele uveřejněná na internetových stránkách letiště Drážďany.

Co se stane, zapomenu-li heslo?

V tomto případě si můžete nechat zaslat Vaše heslo pomocí funkce „Zapomněli jste heslo?“ na Vaši e-mailovou adresu uloženou v systému. Doporučujeme Vám pak heslo změnit.


Anzeigen