Rzeczy znalezione

Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych

Ilustracja: Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych na drezdeńskim lotnisku znajduje się na stanowisku Informacji Lotniskowej na poziomie przylotów w Terminalu. Pracownicy Biura Rzeczy Znalezionych mówią w języku niemieckim i angielskim. Ich kompetencje ograniczają się do przedmiotów znalezionych w Terminalu.

W przypadku utraty bagażu lub przedmiotów zgubionych w samolocie proszę zwracać się do odpowiednich linii lotniczych.

Adres Lotniskowego Biura Rzeczy Znalezionych:
Flughafen Dresden International
Flughafen-Information
Wilhelmine-Reichard-Ring 1
01109 Dresden
Deutschland

Wskazówki dla znalazców: Wysokość znaleźnego uregulowana jest ustawowo.

Wskazówka dla właściciela/osoby odbierającej zgubę: Jeśli chcecie Państwo zameldować zgubę, prosimy o osobiste, telefoniczne lub mailowe zgłoszenie do Informacji Lotniskowej. Zagubione przedmioty przechowywane są w tamtejszym Biurze Rzeczy Znalezionych przez sześć miesięcy. Do odbioru zgubionego przedmiotu konieczny jest dokument tożsamości ze zdjęciem. Gdy zguba odbierana jest przez osoby trzecie, muszą one posiadać pełnomocnictwo właściciela.

Opłaty za przechowanie

  • 5,00 Euro przy wartości do 50 Euro
  • 15,00 Euro przy wartości do 250 Euro
  • 25,00 Euro przy wartości powyżej 250 Euro

Przedmioty znalezione w autobusie lub tramwaju przekazywane są bezpośrednio do Biura Rzeczy Znalezionych Stolicy Kraju Związkowego Drezna. Natomiast rzeczy znalezione w pociągach leżą w zakresie kompetencji centralnego Biura Rzeczy Znalezionych Niemieckich Kolei. W celu uzyskania dalszych informacji proszę zwracać się do pracowników Informacji Lotniskowej.

Informacja Lotniskowa

Telefonnummer

+49 (0)351 881-3360; Faks: +49 (0)351 881-3365

Faxnummer

+49 (0)351 881-3365

Öffnungszeiten

godz.7-22:30

Lage

Poziom przylotów w Terminalu