Dla Twojego bezpieczeństwa

Kontrole bezpieczeństwa i porady

Ilustracja: kontrola bezpieczeństwa

Bagaż należy nadać odpowiednio wcześnie na stanowisku linii lotniczej i bezpośrednio po tym udać się do stanowiska kontroli powietrznej policji federalnej. W ten sposób unikną Państwo czekania przy okienkach i punktach kontroli a także, szczególnie we wczesnych godzinach przedpołudniowych, opóźnień przy boardingu. Należy mieć przygotowaną kartę pokładową.

Przed przejściem przez bramkę bezpieczeństwa należy włożyć do odpowiednich pojemników plastikowych cały bagaż podręczny, kurtkę lub płaszcz oraz inne okrycia wierzchnie. Dotyczy to także grubych swetrów i okryć typu poncho. Przed kontrolą należy wyjąć z bagażu podręcznego urządzenia elektryczne (np. laptopy, tablety, itd.). Bagaż podręczny jest prześwietlany. Nie jest to groźne dla aparatów fotograficznych i filmów. W razie potrzeby obsługa może zażądać przeprowadzenia testu działania tych urządzeń.

Należy pamiętać o przepisach dotyczących przewożenia w bagażu podręcznym płynów, aerozoli i żeli. Jeśli takie przedmioty są przewożone, należy je także położyć obok pozostałego bagażu podręcznego. Z reguły dozwolone są ilości w pojedynczych pojemnikach po 100 ml, jeśli wszystkie pojemniki zmieszczą się w torebce o pojemności 1 l. Torebka musi być przezroczysta.

Wszyscy pasażerowie muszą podczas kontroli przejść przez bramkę bezpieczeństwa. Jeśli w bramce załączy się alarm, pasażer jest przeszukiwany przez pracowniczkę lub pracownika służby ochrony. W przypadku zastrzeżeń natury zdrowotnej dotyczącej przejścia przez bramkę bezpieczeństwa należy poinformować o tym personel punktu kontrolnego na początku kontroli. W taki przypadku zarządzone zostanie kompletne przeszukanie przez pracownika.

Należy pamiętać o następujących wskazówkach policji, których przestrzeganie zapewni bezpieczną i niezakłóconą podróż lotniczą:

  • Podczas podróży zagranicznych – także na obszarze Unii Europejskiej – obowiązuje nakaz posiadania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Należy sprawdzić, czy dokumenty podróżne są ważne. Biura obsługi mieszkańców/urzędy ds. porządku publicznego w miastach i gminach służą radą i pomocą. Także dzieci muszą mieć własny dokument tożsamości.
  • W niektórych krajach wymagany jest paszport bądź nawet wiza. Przed wyruszeniem w podróż należy zasięgnąć informacji o warunkach wjazdy do kraju docelowego. Dokładne informacje o warunkach wjazdu do kraju będącego celem podróży znajdują się także na stronie internetowej MSZ.
  • Ze względów bezpieczeństwa na pokład samolotów nie można zabierać określonych przedmiotów lub można je zabierać tylko po spełnieniu surowych wymogów. Takie przedmioty to np. broń, materiały pirotechniczne, naboje gazowe do kuchenek turystycznych. Obowiązuje zakaz wnoszenia na pokład zapalniczek napełnionych benzyną.
  • Nigdy nie należy pozostawiać bagażu bez nadzoru. Nie należy przyjmować – także w drodze powrotnej – żadnego bagażu i przedmiotów od nieznanych osób trzecich. Rzeczy wartościowe należy nosić przy sobie blisko ciała, aby nie dawać okazji złodziejom kieszonkowym.

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące bagażu podręcznego  (tylko język niemiecki)
Informacje Policji Federalnej dla podróżujących (tylko język niemiecki)
Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  (tylko język niemiecki)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Federalny Urząd Lotnictwa (m.in. lista niebezpiecznych linii lotniczych z zakazem lotów w UE)

Stan: marzec 2017

Informacja Lotniskowa

Telefonnummer

+49 (0)351 881-3360

Öffnungszeiten

godz.7-22:30

Lage

Poziom przylotów w Terminalu

Ilustracja: kontrola bezpieczeństwa