Informacje prasowe

Strona startowa

19.01.2018
Rozwój komunikacyjny w Portach Lotniczych Lipsk/Halle i Drezno w roku 2017: Przyrosty w ruchu pasażerskim – Obsługa ładunków na lotnisku Lipsk/Halle podlega ciągłej tendencji wzrostowej

Oba należące do Spółki Mitteldeutsche Flughafen AG (Środkowoniemieckie Porty Lotnicze SA) Porty Lotnicze Lipsk/Halle i Drezno obsłużyły w 2017 roku łącznie 4.074.418 pasażerów.

Liczba pasażerów wzrosła tym samym o 5,6 procent w stosunku do poziomu ubiegłego roku.
Obsługa ładunków na lotnisku Lipsk/Halle zwiększyła się po raz trzynasty z rzędu i urosła do ponad 1,1 miliona ton. W grudniu 2017 roku zanotowano dodatkowo nową, absolutnie rekordową wartość miesięczną.

Liczba operacji lotniczych na obu lotniskach wzrosła o 4,4 procent do 99.031 startów i lądowań.

Port Lotniczy Lipsk/Halle
Port Lotniczy Lipsk/Halle zanotował w ubiegłym roku liczbę 2.365.141 pasażerów, a więc o 7,9 procent więcej, aniżeli w roku 2016. Wzrost ten spowodowany był zarówno tendencją rozwojową w komunikacji liniowej, jak i w ruchu turystycznym. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się destynacje w Egipcie, Maroku, Tunezji, na Cyprze i w Bułgarii.

Dzięki 69.815 startom i lądowaniom liczba operacji lotniczych w Porcie Lotniczym Lipsk/Halle wzrosła o 8,3 procent.

Dalszy wyraźny wzrost obsługi towarowej
Liczba przewozów towarowych na lotnisku Lipsk/Halle, piątym pod względem wielkości węzłowym porcie lotniczym w Europie wzrosła w roku 2017 dokładnie do 1.138.477 ton, co odpowiada przyrostowi o 8,2 procent w stosunku do roku ubiegłego.

Dzięki zanotowanej liczbie 105.768 ton grudzień był nowym, absolutnie rekordowym miesiącem w historii firmy.

Port Lotniczy Drezno
Przepływ pasażerów w Porcie Lotniczym Drezno zwiększył się dzięki liczbie 1.709.277 pasażerów o 2,5 procent w stosunku do wartości roku ubiegłego. Do tego pozytywnego rozwoju przyczyniły się poszerzona oferta w ruchu turystycznym – tu przede wszystkim coraz większa aktywność Linii Lotniczych Germania – oraz połączenia liniowe.

Liczba 29.216 startów i lądowań obniżyła ilość operacji lotniczych 3,8 procent w stosunku do poziomu z ubiegłego roku, co związane było zwłaszcza z upadłością linii lotniczych Air Berlin, które do połowy roku do czterech razy dziennie obsługiwały trasę Drezno - Düsseldorf.

„Dzięki nowym ofertom połączeń liniowych i turystycznych, a także znowu rosnącemu popytowi, zwłaszcza na destynacje w Północnej Afryce, liczby pasażerów na lotnisku Lipsk/Halle w roku 2017 znacznie wzrosły. Trend ten nastraja nas optymistycznie na rok 2018, w którym rozkład lotów wzbogacony zostanie dzięki nowo stacjonującym maszynom, oraz rosnącej aktywności operatorów turystycznych“, podkreśla Markus Kopp, członek zarządu ds. Marketingu i dystrybucji Spółki Akcyjnej Mitteldeutsche Flughafen AG i zarządca Portu Lotniczego w Dreźnie, i dodaje: „Ubiegły rok rozpoczął się dla Portu Lotnicznego Drezno obiecująco i zakończył się plusem w liczbie pasażerów. Było to możliwie z jednej strony ze względu na rosnącą aktywność linii lotniczych Germania, które również w roku 2018 poszerzać będą swą ofertę, a z drugiej strony dzięki pozytywnej tendencji rozwojowej w całym ruchu liniowym. Zrekompensowało to niepowodzenia, takie jak upadek linii lotniczych Air Berlin oraz mniejsze zainteresowanie wycieczkami do Turcji“.

„Obsługa przewozów towarowych w Porcie Lotniczym Lipsk/Halle zanotowała dzięki wzrostowi o ponad osiem procent i 1,1 milionom ton najsilniejszy przyrost wśród dużych niemieckich lotnisk towarowych. Na wzrost ten wpływają zwłaszcza przesyłki ekspresowe, a także nieproporcjonalnie wysoki rozwój w zakresie czarterów towarowych i specjalnych“ zwraca uwagę Johannes Jähn, rzecznik Zarządu Spółki Akcyjnej Środkowoniemieckie Porty Lotnicze i zarządca Portu Lotniczego Lipsk/Halle.


Kontakt

Flughafen Dresden GmbH
Centrum Prasowe

Tel:
+49 (0)351 881-3031
Fax:
+49 (0)351 881-3035
E-Mail:
Do formularza kontaktowego

Strona startowa