Práva cestujících v letecké dopravě

Vaše práva jako cestujícího

Ilustrace: Cestující v čekárně terminálu letiště Drážďany

Pokud se let zpozdí, je zrušen nebo změněn čas jeho odletu, potřebují cestující pomoc, aby vzniklé nepříjemnosti byly pokud možno co nejmenší. A mají-li cestující navíc omezenou pohyblivost, potřebují na cestu letadlem v mnoha případech ještě další asistenci. V zájmu zajištění této pomoci se členské státy Evropské unie (EU) dohodly na ustanoveních o právech cestujících letadlem i na oficiálních místech, kde mohou cestující podat stížnosti a domáhat se svých práv.

V Německu je takovým oficiálním místem Spolkový úřad pro leteckou dopravu, dohlíží nad dodržováním práv cestujících v letecké dopravě při anulování, zpoždění či odepření nástupu na palubu dle nařízení (ES) č. 261/2004 a také dle nařízení (ES) č. 1107/2006, které upravuje práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu v letecké dopravě.

Kromě toho dohlíží Spolkový úřad pro leteckou dopravu na dodržování pravidel nařízení (ES) č. 1008/2008, podle kterého musí být v koncové ceně zvlášť uvedena také daň, letištní a jiné poplatky, příplatky a úhrady. Toto opatření má zabránit tomu, aby se v budoucnu opakovalo porušování uvedených nařízení.

V rámci tohoto úkolu přijímá Spolkový úřad pro leteckou dopravu oznámení o porušování výše uvedených nařízení a za prokázaná porušení může stíhat příslušné společnosti v rámci pořádkového práva. Úřadu však nepřísluší prosazování občanskoprávních nároků, jako jsou náhradní plnění či jiné náhrady škody. Tyto případné nároky musí cestující uplatňovat sám.

(Zdroj: Spolkový úřad pro leteckou dopravu)

Stav: březen 2017


Anzeigen