Dane teleadresowe

 • Adres pocztowy:
  Flughafen Dresden GmbH
  Postfach 80 01 64
  01101 Drezno
 • Adres siedziby:
  Flughafen Dresden GmbH
  Flughafenstraße
  01109 Dresden
 • Telefon: +49 (0)351 881-0
  Telefax: +49 (0)351 881-3035

E-Mail

 • Numer identyfikacyjny podatku VAT:
  DE 140206335
 • NIP:
  3237/100/02460
 • Numer rejestru handlowego:
  1187
 • Uprawniony do reprezentowania dyrektor zarządzający:
  Götz Ahmelmann
  Johannes Jähn
 • Odpowiedzialny za zgodność z prawem prasowym:
  Uwe Schuhart
 • Organ nadzorujący:
  Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu

Tłumaczenie: Schweitzer Sprachendienst, Radebeul

www.dresden-airport.de to oferta Flughafen Dresden GmbH (Portu Lotniczego Drezno), podmiot odpowiedzialny w rozumieniu przepisów o ochronie danych, Flughafenstraße, 01109 Flughafen Dresden, Niemcy. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie oraz rozbudowa lotniczego portu komunikacyjnego Drezno oraz wszelka działalność pozostająca w związku z prowadzeniem lotniczego portu komunikacyjnego, jego rozbudową oraz z urządzeniami znajdującymi się na terenie portu lotniczego, włącznie z wszelką działalnością poboczną. W niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych Flughafen Dresden GmbH informuje o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi.

W ramach realizacji przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Flughafen Dresden GmbH dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko zgodnie z celem działalności, czyli w pierwszym rzędzie w celu optymalnej realizacji zlecenia. Działamy w tym zakresie zgodnie z przepisami federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG) oraz ustawy o telemediach (TMG). Niniejsze oświadczenie daje obraz, w jaki sposób zapewniamy ochronę danych i jakie rodzaje danych są pobierane do jakich celów.

1. Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej/ wykorzystanie Google Analytics

Podmiot Flughafen Dresden GmbH po otwarciu jego strony internetowej lub pobraniu zawartych tam treści pobiera, przetwarza i przechowuje w plikach dziennika umieszczonych na serwerze informacje o tym dostępie przekazywane przez przeglądarkę użytkownika. Następujące dane są rejestrowane i przechowywane do czasu zautomatyzowanego usunięcia:

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • Referrer URL (ostatnio odwiedzana strona)
 • adres IP komputera, z którego połączono się ze stroną
 • strona internetowa, z której pobrany został plik, nazwa pliku
 • data i godzina zapytania na serwerze
 • ilość przesłanych danych i komunikat o powodzeniu pobierania (tzw. Web-Log)

Te dane Flughafen Dresden GmbH wykorzystuje wyłącznie w formie nie spersonalizowanej (anonimowej) w celu zagwarantowania połączenia ze swoją stroną internetową, w celu bezpieczeństwa systemu, technicznej administracji infrastruktury sieciowej oraz do ciągłego polepszania oferty internetowej (analiza problemów). W ramach obrony przed zagrożeniami lub w przypadku naruszenia zasad korzystania określonych przez Flughafen Dresden GmbH w uzasadnionych przypadkach adresy IP mogą być pobierane i analizowane przez ograniczony lub nieograniczony czas.

Dane dotyczące połączeń są zbierane w anonimowych statystykach korzystania ze strony. Nie jest dokonywane zestawianie danych z danymi z innych źródeł. Nie są sporządzane osobowe profile użytkowników.

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, funkcję analizy internetowej firmy Google Inc.

Google Analytics stosuje tzw. ciasteczka (cookies), pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Wytworzone przez cookie informacje o korzystaniu przez Państwo z tej strony internetowej są transferowane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez Państwo ze strony internetowej, w celu sporządzania raportów dla administratorów stron internetowych o aktywności na ich stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i korzystania z internetu. Google może przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeśli jest to nakazane ustawowo bądź jeśli podmioty trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Ponieważ Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna, zablokowaliśmy przekazywanie Państwa adresów IP w ramach Google Analytics operatorem: gaq.push(['_gat._anonymizeIp']). Google nie otrzyma więc w żadnym wypadku Państwa adresu IP i będzie mogło go powiązać z innymi przechowywanymi przez Google danymi. Do Google nie są przesyłane także żaden inne dane osobowe lub dane, które mogą zostać odniesione do konkretnej osoby. Odpowiednim ustawieniem w swojej przeglądarce internetowej można zablokować pobieranie danych przez Google-Cookie. Jeśli chcą Państwo całkowicie zablokować Google Analytics, zalecamy użycie Add-Ins Firefox "NoScript" lub różnych innych Plug-In Google Analytics, które są dostępne dla różnych przeglądarek internetowych.

2. Szczególne funkcje strony internetowej

Strona internetowa Flughafen Dresden GmbH oferuje - jak opisano poniżej - wiele różnych funkcji; przy korzystaniu z nich są przez nas zbierane, przetwarzane i przechowywane dane osobowe. Dane osobowe w tym zakresie, zgodnie z przepisami BDSG, to poszczególne informacje o sytuacji osobistej lub rzeczowej określonej osoby fizycznej lub osoby fizycznej możliwej do określenia, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia.

Jeśli wypełniają Państwo na naszej stronie formularze kontaktowe lub zawierają z nami umowy (jak np. rezerwacja miejsca parkingowego), przechowywane są następujące dane osobowe wyłącznie do celu realizacji zapytań i zamówień a także w celu udokumentowania, wykonania i realizacji Państwa stosunku umownego z nami :
dane osobowe (nazwisko klienta, adres, dane kontaktowe)
dane dotyczące usługi rezerwacji (rodzaj i data usługi, ceny, data rezerwacji usługi, dane konta)

Po opracowaniu zapytania lub po zakończeniu Państwa stosunku umownego z Flughafen Dresden GmbH pobrane dane zostaną usunięte, jeśli nie wyrażą Państwo zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych do naszych celów marketingowych lub jeśli taką zgodę w tym czasie już Państwo wycofali lub jeśli istnieją zobowiązania dotyczące przechowywania.

3. Przekazywanie danych osobom trzecim/ inne cele

Jeśli jest to konieczne do udokumentowania, przeprowadzenia i realizacji Państwa stosunku umownego z Flughafen Dresden GmbH, Państwa tylko dane w niezbędnym do tego zakresie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Podmioty trzecie, które ze strony Flughafen Dresden GmbH zostały zaangażowane do procesu realizacji umowy, także podlegają przepisom o ochronie danych obowiązujących dla Flughafen Dresden GmbH i są umownie zobowiązane do zachowania poufności.

Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom trzecim, jeśli na podstawie przepisów ustawowych, np. BDSG, jest to dozwolone lub też wymagane, jak np., przekazywanie Państwa danych organom ścigania i nadzoru w celu zapobieżenia zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwowego i publicznego oraz w celu ścigania przestępstw.

Jeśli podczas zgłoszenia wyrażą Państwo jednoznacznie swoją zgodę, będziemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe do naszej własnej działalności reklamowej (poczta elektroniczna, informacje prasowe, biuletyn Take off itd.). W żadnym wypadku nie przekazujemy tych danych do celów reklamowych podmiotów trzecich.

4. Informacja o korzystaniu z cookies

Na wielu stronach, podobnie jak inne strony internetowe, korzystamy z tzw. plików cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane lokalnie na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwo z tej strony internetowej. Celem analizy jest zwiększenie atrakcyjności odwiedzania naszej strony i jednocześnie umożliwienie korzystania z określonych funkcji. Tzw. cookies sesyjne (tymczasowe) są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej, cookies stałe pozostają na dysku twardym Państwa komputera i pozwalają nam na rozpoznanie Państwa komputera przy kolejnej wizycie na stronie. Cookies nie wyrządzają żadnej szkody Państwa komputerowi, nie zawierają żadnych wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania a także nie służą do pobierania Państwa danych osobowych. Także nasze przedsiębiorstwa partnerskie nie są uprawnione do pobierania za pośrednictwem naszej strony internetowej Państwa danych osobowych, do ich przetwarzania lub wykorzystywania. Jeśli nie życzą sonie Państwo, aby Flughafen Dresden GmbH wykorzystywał Państwa cookies, można to zablokować przez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej. W takim przypadku nie będą akceptowane żadne nowe pliki cookies, Państwo będą informowani o wysłaniu nowych plików cookies lub usunięte zostaną wszystkie istniejące już pliki cookies. Zwracamy jednakże uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie w całym zakresie z wszystkich funkcji strony internetowej.

5. Social Plugins –Twitter

Na naszej stronie internetowej znajdują się wtyczki (plugin) Twittera (1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103). Plugin Twittera można rozpoznać po symbolu niebieskiego ptaka na białym tle lub po samej nazwie Twitter. Patrz także: https://dev.twitter.com/docs/follow-button.

Po jednoznacznej aktywacji (włączeniu) wtyczki przez Państwa, poprzez plugin zostanie nawiązane połączenie między Państwa przeglądarką i serwerem Twittera oraz zostaną przesłane dane. Ponadto informacje widziane przez przez Państwa są przekazywane bezpośrednio przez Twittera do Państwa przeglądarki a informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej są przekazywane do Twittera. Kliknięcie przycisku „Twitter“ przez użytkownika zalogowanego w tym czasie na swoim koncie na Twitterze powoduje, że można umieścić link do treści umieszczonych na naszej stronie na swoim profilu na Twitterze.

Informujemy, że jako podmiot udostępniający naszą stronę internetową nie otrzymujemy żadnych informacji o dalszym przetwarzaniu treści oraz ich wykorzystaniu przez Twittera. Odpowiednie warunki i możliwości ustawień zawarte są w oświadczeniu Twittera dotyczącym ochrony danych (dostępne na: https://twitter.com/privacy).

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, aby Państwa dane osobowe były przekazywane Twitterowi, nie należy aktywować odpowiedniej wtyczki a jeśli wtyczka została już aktywowana, należy przed wizyta na naszej stronie wylogować się ze swojego konta na Twitterze.

6. Wycofanie zgody

Państwa zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych do naszych działań reklamowych może być w każdej chwili wycofana, można to zrobić przesyłając przykładowo odpowiednią wiadomość na adres datenschutz@dresden-airport.de.

7. Komunikacja pocztą elektroniczną

Państwa dane osobowe z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych będą przechowywane w taki sposób, aby były niedostępne dla osób trzecich. Zwracamy uwagę, że rozpowszechniona w internecie forma komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się w sposób niezaszyfrowany i jest ogólnie nie zabezpieczona; w związku z tym nie może być zapewniona kompletna ochrona danych. Do przekazywania informacji poufnych zalecamy korzystanie z usług tradycyjnej poczty.

8. Dane – informacje, wprowadzanie zmian, odwołanie

Zgodnie z federalną Ustawą o Ochronie Danych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o zgromadzonych danych dotyczących Państwa a także prawo do ich korekty, zablokowania i usunięcia Państwa dane zostaną w takim przypadku usunięte, jeśli przepisy ustawowe nie stanowią inaczej. Raz udzieloną zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych można w każdej chwili wycofać. Prosimy o informowanie nas o Państwa życzeniach uzyskania informacji, usunięcia lub korekty przez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres datenschutz@dresden-airport.de.

W przypadku pytań lub propozycji związanych z ochroną danych do Państwa dyspozycji jest pełnomocnik ds. ochrony danych Flughafen Dresden GmbH:

Anne Wallat-Berger
E-Mail: datenschutz@dresden-airport.de

9. Platforma rozwiązywania sporów dotyczących transakcji zawartych online

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów. Konsumenci uzyskują możliwość rozwiązania sporu dotyczącego zakupu online lub zawarcia online umowy o świadczenie usług bez wkraczania na drogę sądową. Platforma do rozwiązywania sporów jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
W przypadku pytań, propozycji lub uwag można skontaktować się z naszymi pracownikami za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź telefonicznie.
Zwracamy uwagę, że nie uczestniczymy w alternatywnych formach rozwiązywania sporów.