Ochrona danych jest bardzo ważna

www.dresden-airport.de to oferta Flughafen Dresden GmbH. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie Portu Lotniczego Drezno wraz z działalnością poboczną związaną bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem działalności, w szczególności na obszarze komunikacji, wynajmu i obsługi.
 W poniższym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych chcemy poinformować o starannym pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez nasze przedsiębiorstwo.

1. Nazwisko oraz dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych i pełnomocnika ds. ochrony danych

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez:

Podmiot odpowiedzialny: Flughafen Dresden GmbH
 Postfach 80 01 64
 01109 Drezno, Niemcy
 E-mail: information@dresden-airport.de
 Telefon: +49 (0)351 881-3360

 Pełnomocnik firmy ds. ochrony danych w Flughafen Dresden GmbH jest osiągalny pod podanym wyżej adresem, z dopiskiem „zu Hd. Datenschutzbeauftragter” oraz pod adresem datenschutz@dresden-airport.de.

2. Pobieranie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich przetwarzania

a) Przy korzystaniu z naszej strony internetowej
 Po wejściu na naszą stronę internetową www.dresden-airport.de przeglądarka zainstalowana na Twoim urządzeniu końcowym automatycznie przesyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Te informacje są czasowo zapisywane w tzw. logfile. Następujące informacje są bez udziału użytkownika pobierane i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • data i godzina wejścia,
 • nazwa i URL otwieranego pliku,
 • strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą stronę (Referrer-URL),
 • używana przeglądarka i ew. system operacyjny Twojego komputera oraz nazwa Twojego dostawcy usługi.

Wymienione dane są przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • zapewnienie nawiązania niezakłóconego połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie komfortowego korzystania ze strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione interesy wynikają z wymienionych wyżej celów pobierania danych. W żadnym wykorzystujemy pobranych danych w celu wyciągania wniosków dotyczących Twojej osoby.
 Ponadto podczas wizyt na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies) oraz funkcji analitycznych. Bliższe wyjaśnienia w tym zakresie zawiera p. 4 i 5 niniejszego oświadczenia.

 b) Przy zapisaniu się do naszego newslettera
 W przypadku uzyskania wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO używamy Twojego adresu poczty elektronicznej do regularnego przesyłania naszego newslettera. Aby otrzymywać newsletter wystarczy podać adres poczty elektronicznej.
 Wypisanie się jest możliwe w każdym czasie, np. przez skorzystanie z linku zamieszczanego na końcu każdego newslettera. Alternatywie życzenie wypisania się można także przesłać w każdym czasie na adres unternehmenskommunikation@mdf-ag.com.

 c) Przy zawieraniu umowy
 Jeśli za zawierasz z nami umowy za pośrednictwem naszej strony internetowej (jak np. rezerwacja miejsca parkingowego), przechowywane są wyłącznie następujące dane osobowe potrzebne do przetworzenia zapytania lub zamówienia a także do celów uzasadnienia, przeprowadzenia i realizacji Twojego stosunku umownego z nami:

 • dane dotyczące osoby (nazwisko klienta, adres poczty elektronicznej)
 • dane świadczenia dotyczące rezerwacji (rodzaj i data świadczenia, ceny, data rezerwacji świadczenia, dane konta)

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Po przetworzeniu zapytania lub po zakończeniu Twojego stosunku umownego z Flughafen Dresden GmbH pobrane dane zostają usunięte, jeśli nie została udzielona przez Ciebie zgoda na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie Twoich danych osobowych lub jeśli taka zgody w tym czasie została już cofnięta lub obowiązują zobowiązania do przechowywania.

d) Przy korzystaniu z formularza kontaktowego
W przypadku wszelkiego rodzaju pytań umożliwiamy skontaktowanie się z nami za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej. Tutaj konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej, abyśmy wiedzieli, od kogo wyszło zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Podanie dalszych danych jest dobrowolne.
 Przetwarzanie danych do celów nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Dane osobowe pobierane przez nas przy korzystaniu z formularza kontaktowego są automatycznie usuwane po załatwieniu zgłoszonego zapytania.

3. Przekazywanie danych

Przekazywanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w innych celach, niż niżej wymienione, nie ma miejsca. Przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • mamy Twoją wyraźną zgodę udzieloną zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,
 • przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest niezbędne w celu dochodzenia, wykonania i obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przyjęcia, że przeważają Twoje podlegające ochronie interesy polegające na nieprzekazywaniu danych,
 • przekazania jest wymagane obowiązkiem ustawowym wg art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, a także
 • jest to prawnie dopuszczalne i na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO niezbędne do realizacji stosunków umownych z Tobą.

4. Cookies (ciasteczka)

Stosujemy na naszej stronie pliki cookies. Są to małe pliki, które przeglądarka tworzy automatycznie i które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.), gdy odwiedzasz naszą stronę. Cookies nie wyrządzają żadnej szkody na urządzeniu końcowym, nie zawierają żadnych wirusów, trojanów oraz żadnego innego szkodliwego oprogramowania.
 W pliku cookie zapisywane są informacje, które powstają w związku z danym zastosowaniem urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy w ten sposób bezpośrednio uzyskujemy informacje o Twojej tożsamości.
 Cel stosowania cookies to z jednej strony uprzyjemnienie korzystania z naszej oferty. W tym celu stosujemy tzw. cookies sesji, aby widzieć, że już odwiedziłeś poszczególne strony naszego portalu. Takie cookies są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.
 Poza tym w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika stosujemy czasowe cookies, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas. Gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową, aby skorzystać z naszych usług, rozpoznajemy automatycznie, że już u nas byłeś oraz jakich dokonałeś wpisów i ustawień - nie trzeba wtedy tego robić ponownie.
 Ponadto stosujemy cookies do statystycznej rejestracji korzystania z naszej strony oraz do analizy, której celem jest optymalizacja naszej oferty dla Ciebie (patrz p. 5). Te cookies dają nam możliwość rozpoznania przy następnej wizycie na naszej stronie, że już u nas byłeś. Takie pliki cookies są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.
 Dane przetwarzane przez cookies w w/w celach są niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszych i osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
 Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie. Można jednakże tak ustawić przeglądarkę, że na komputerze w ogóle nie będą zapisywana żadne cookies lub pojawi się informacja zawsze przed utworzeniem nowego cookie. Całkowite wyłączenie cookies może jednakże spowodować, że nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony.

5. Narzędzia analizy

a) Tracking-Tools
 Wymienione niżej i stosowane przez nas procedury śledzenia są przeprowadzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Stosując procedury śledzenia chcemy zapewnić odpowiadającą zapotrzebowaniu formę i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Ponadto stosujemy procedury śledzenia do statystycznej rejestracji korzystania z naszej strony oraz do analizy, której celem jest optymalizacja naszej oferty dla Ciebie. Te interesy należy traktować jako uzasadnione w świetle przywołanego wcześniej przepisu.
 Poszczególne cele przetwarzania danych oraz kategorie danych są podane przy odpowiednich Tracking-Tools.


i) Google Analytics
W celu zapewnienia odpowiadającej zapotrzebowaniu formy i ciągłej optymalizacji naszych stron internetowych korzystamy z Google Analytics, usług analizy sieciowej Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google“). W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile i stosowane cookies (patrz p. 4). Wytworzone przez cookie informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • Referrer-URL (odwiedzona bezpośrednio wcześniej strona),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście na stronę (adres IP),
 • godzina zapytania serwera,

są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Te informacje są stosowane do analizy korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu w celu badania rynku i kształtowania tych stron internetowych odpowiednio do zapotrzebowania. Te informacje są przekazywane także podmiotom trzecim, jeśli jest to ustawowo wymagane lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają te dane a zlecenie. W żadnym przypadku Twój adres IP nie jest kojarzony z innymi danymi z Google. Adresy IP są anonimizowane, dzięki czemu nie jest możliwe ich przypisanie (IP-Masking).

Można uniemożliwić zapisywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej; zwracamy jednakże uwagę, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie.
 Można ponadto zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych wytwarzanych przez pliki cookies dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP). Należy w tym celu pobrać wtyczkę do przeglądarki (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) i zainstalować ją.
 Zamiast korzystać z Browser-Add-on, szczególnie w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, można wyłączyć rejestrację przez Google Analytics klikając na ten link. Zostaje ustawiony plik Opt-Out-Cookie, który zapobiega przyszłemu gromadzeniu Twoich danych przy wizycie na tej stronie internetowej. Opt-out-Cookie działa tylko w tej przeglądarce i tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Twoim urządzeniu. Po usunięciu cookies z przeglądarki należy ponownie ustawić Opt-out-Cookie.
 Dalsze informacje dotyczące ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 ii) Google Adwords Conversion Tracking
 W celu statystycznej rejestracji korzystania z naszej strony internetowej oraz do analiz mających na celu optymalizację naszej strony internetowej dla Ciebie korzystamy także z Google Conversion Tracking. Google Adwords tworzy cookie (p. punkt 4) na Twoim komputerze, jeśli trafiłeś na naszą stronę przez ogłoszenie na stronie Google.
 Te cookies tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osoby. Gdy użytkownik odwiedza określone strony klientów Adwords a ważność cookie jeszcze nie upłynęła, i klient mogą rozpoznać, że klient kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę.
 Każdy klient Adwords otrzymuje inne cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia cookies przez strony internetowe klientów Adwords. Informacje uzyskane za pomocą Conversion-Cookies służą do tworzenia statystyk Conversiondla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na korzystanie z Conversion-Tracking. Klienci Adwords otrzymują informację o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenia i zostali przekierowani na stronę z tagiem Conversion-Tracking. Nie ma tam jednak żadnych informacji pozwalających na identyfikację osoby użytkownika.
 Jeśli nie chcesz brać udziału w procedurze Tracking, możesz nie zgodzić się na tworzenie niezbędnych do tego cookies – np. w ustawieniach przeglądarki wyłączając generalnie automatyczne tworzenie cookies. Można także wyłączyć cookies związane z Conversion-Tracking blokując w przeglądarce cookies z domeny „www.googleadservices.com“. Pouczenie dot. ochrony danych Google w odniesieniu do Conversion-Tracking znajduje się na stronie (https://services.google.com/sitestats/de.html).

6. Social Media Plug-ins

Na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO stosujemy na naszej stronie internetowej wtyczki serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram, aby w ten sposób zwiększyć znajomość naszego przedsiębiorstwa. Kryjący się za tym cel reklamowy jest uzasadnionym interesem w myśl RODO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z przepisami o ochronie danych spoczywa na poszczególnych dostawcach serwisów. Włączenie tych wtyczek przez nas odbywa się z użyciem tzw. metody dwóch kliknięć w celu zapewnienia najlepszej ochrony odwiedzającym naszą stronę.

 a) Facebook
 Na naszej stornie znajdują się wtyczki serwisu społecznościowego Facebook służące spersonalizowaniu korzystania. Wykorzystujemy do tego przyciski „LIKE“ oraz „TEILEN“. Jest to oferta Facebooka.
 Gdy użytkownik otworzy naszą stronę, która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczek jest przesyłana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i włączana przez nią w stroną internetową.
 Dzięki wtyczkom Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszego portalu, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś w tej chwili zalogowany w serwisie. Ta informacja (włącznie z Twoim adresem IP) zostaje przesłana przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam zapisana.
 Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, serwis może wizytę na naszej stronie internetowej przypisać bezpośrednio do Twojego konta na Facebooku. Jeśli użytkownik pozostaje w interakcji z wtyczką, np. naciska przycisk „LIKE” lub „TEILEN”, odpowiednia informacja jest przesyłana bezpośrednio do serwera Facebooka i tam zapisywana. Te informacje zostają ponadto opublikowane na Facebooku i przekazane Twoim znajomym w serwisie.
 Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania storn internetowych Facebooka zgodnie z zapotrzebowaniem. W tym celu Facebook tworzy profile korzystania, interesów i stosunków, np. w celu analizy Twojego korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu na przekazywane Tobie na Facebooku treści reklamowe, do informowania innych użytkowników Facebooka o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.
 Jeśli nie chcesz, żeby Facebook przypisał do Twojego konta w serwisie dane zebrane za pośrednictwem naszych stron internetowych, musisz wylogować się z Facebooka przed wejściem na naszą stronę.
 Cel i zakres gromadzenia danych a także dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebooka oraz związane z tym Twoje prawa i możliwości ustawień w ramach ochrony sfery prywatnej użytkownika opisane są we wskazówkach Facebooka dotyczących ochrony danych (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 b) Twitter
 Na naszych stronach internetowych znajdują się wtyczki serwisu krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter). Wtyczki Twittera (tweet-Button) można rozpoznać po logo Twittera umieszczonym na naszej stronie. Zestawienie przycisków tweet znajduje się tutaj (https://about.twitter.com/resources/buttons).
 Po otwarciu jednej z naszych stron internetowych zawierającej taką wtyczkę, nawiązane zostaje bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Twittera. W ten sposób Twitter otrzymuje informację, że taki adres IP odwiedził naszą stronę internetową. Po kliknięciu „tweet-Button“ w czasie, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Twitterze, możesz umieścić na swoim profilu na Twitterze link do treści z naszej strony internetowej. W ten sposób Twitter może przypisać wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako podmiot oferujący te strony nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywaniu przez Twittera.
 Jeśli ie chcesz, żeby Twitter przypisał do kota wizytę na naszych stronach internetowych, wyloguj się ze swojego konta na Twitterze.
 Bliższe informacje znajdują się w oświadczeniu Twittera dot. ochrony danych (https://twitter.com/privacy).

 c) Instagram
 Na naszej stronie internetowej znajdują się także tzw. Social Plugins („Plugins“) serwisu Instagram, który jest obsługiwany przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).
 Wtyczki są oznaczone logo Instagramu, np. w formie „kamery Instagram“.
 Gdy użytkownik otworzy naszą stronę, która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Instagramu. Zawartość wtyczek jest przesyłana przez Instagram bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i włączana przez nią w stroną internetową. Dzięki wtyczkom Instagram otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszego portalu, nawet jeśli nie masz profilu na Instagramie lub nie jesteś w tej chwili zalogowany w serwisie.
 Ta informacja (włącznie z Twoim adresem IP) zostaje przesłana przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio na serwer Instagram w USA i tam zapisana. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, serwis może wizytę na naszej stronie internetowej przypisać bezpośrednio do Twojego konta na Instagramie. Jeśli użytkownik pozostaje w interakcji z wtyczką, np. naciska przycisk „Instagram”, także ta informacja jest przesyłana bezpośrednio do serwera Instagramu i tam zapisywana.
 Ponadto te informacje są publikowane na Twoim koncie na Instagramie i udostępniane Twoim kontaktom.
 Jeśli nie chcesz, żeby Instagram przypisał do Twojego konta w serwisie dane zebrane za pośrednictwem naszych stron internetowych, musisz wylogować się z Instagramu przed wejściem na naszą stronę.
 Bliższe informacje znajdują się w oświadczeniu Instagramu dot. ochrony danych (https://help.instagram.com/155833707900388).

7. Prawa osób zainteresowanych

Masz prawo:

 • zgodnie z art. 15 RODO zażądać informacji o swoich, przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności możesz żądać informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane były lub są udostępniane, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa złożenia skargi, o źródle pochodzenia Twoich danych, jeśli nie zostały one pozyskane przez nas oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji włącznie z profilowaniem oraz ew. przekonujących informacji o ich szczegółach;
 • zgodnie z art. 16 RODO żądać natychmiastowej zmiany niepoprawnych lub uzupełnienia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • zgodnie z art. 17 RODO żądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, jeśli przetwarzanie nie jest niezbędne do korzystania z prawa swobodnego wyrażania opinii, do spełnienia zobowiązań prawnych, ze względu na interes społeczny lub do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli poddajesz w wątpliwość poprawność tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na ich usunięcia a my tych danych już nie potrzebujemy, lecz są one Tobie niezbędne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub na podstawie Art. 21 RODO złożyłeś sprzeciw przeciw przetwarzaniu;
 • zgodnie z art. 20 RODO do otrzymania udostępnionych nam Twoich danych osobowych w uporządkowanym, popularnym i czytelnym dla urządzeń formacie lub do żądania przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu;
 • na podstawie art. 7 ust. 3 RODO do cofnięcia w każdym czasie udzielonej nam zgody. Oznacza to, że nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych opartego na tej zgodzie oraz
 • zgodnie z art. 77 RODO do złożenia skargi w instytucji nadzorującej. Z reguły ze skargą można się zgłosić do instytucji nadzorującej właściwej miejscowo dla miejsca przebywania, miejsca pracy lub naszej siedziby.

8. Prawo sprzeciwu

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, masz prawo na podstawie art. 21 RODO do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli występują ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji lub jeśli sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W ostatnim wymienionym przypadku przysługuje ogólne prawo sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez informacji o szczególnej sytuacji.
 Aby skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość na adres information@dresden-airport.de.

9. Bezpieczeństwo danych

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej stosujemy popularną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym stopniem szyfrowania, który obsługuje Twoja przeglądarka. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, stosujemy technologię 128-bitową v3. To, czy poszczególne strony naszego portalu internetowego są zaszyfrowane, można rozpoznać po symbolu klucza lub zamkniętej kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.
 Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub umyślną manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze zabezpieczenia są ciągle ulepszane zgodnie z rozwojem technologii. 

10. Aktualność i zmiany niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych

Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych jest aktualnie obowiązujące i odzwierciedla stan z maja 2018 r.

 Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i dotyczących jej ofert lub ze względu na zmiany ustawowych lub urzędowych wytycznych może zajść konieczność zmiany niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych. Aktualne oświadczenie dotyczące ochrony danych jest zawsze dostępne do wglądu i wydruku na stronie internetowej https://www.dresden-airport.de/Metanavigation/Impressum.html.