Ochrana údajů je velmi důležitá

www.dresden-airport.de je nabídkou společnosti Flughafen Dresden GmbH. Předmětem podnikání je provoz letiště Drážďany, včetně vedlejších obchodů přímo či nepřímo sloužících účelu podnikání, zejména v oblasti dopravy, pronájmu a služeb.
 V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů Vás chceme informovat o pečlivém shromažďování, zpracování a používání údajů naší společností.

1. Jméno a kontaktní údaje správce a firemního pověřence pro ochranu osobních údajů

Tato informace o ochraně osobních údajů slouží pro zpracování údajů ze strany:

Správce: Flughafen Dresden GmbH
 Postfach 80 01 64
 01109 Dresden, Německo
 E-mail: information@dresden-airport.de
 Telefon: +49 (0)351 881-3360

 Firemní pověřenec/pověřenkyně pro ochranu osobních údajů společnosti Flughafen Dresden GmbH je dostupný/á na výše uvedené adrese, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů resp. pod datenschutz@dresden-airport.de.

2. Shromažďování a uložení osobních údajů a způsob a účel jejich používání

a) Při návštěvě internetových stránek
 Při otevření našich internetových stránek www.dresden-airport.de odešle prohlížeč, který používáte na Vašem koncovém zařízení, informace na server našich internetových stránek. Tyto informace se dočasně uloží v takzvaném logovacím souboru. Bez Vašeho přičinění se přitom zaznamenají a až do automatizovaného výmazu uloží tyto informace:

 • IP adresa dotazujícího se počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • jméno a URL dotazovaného souboru,
 • internetová stránku, ze které jste k nám přišli (Referrer-URL),
 • používaný prohlížeč a příp. operační systém Vašeho počítače a název Vašeho poskytovatele.

Uvedené údaje zpracováváme k těmto účelům:

 • zajištění bezproblémového spojení s internetovou stránkou,
 • zajištění komfortního užívání našich internetových stránek,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování osobních údajů. Získané údaje v žádném případě nepoužíváme ke zpětnému vysledování Vaší osoby.
 Kromě toho při používání našich internetových stránek používáme cookies a analytické služby. Bližší informace o tomto tématu naleznete v bodech 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 b) Při přihlášení k odběru našich novinek
 Pokud jste podle čl. 6 odst. 1 první věta písm. a) GDPR vyjádřili výslovný souhlas, používáme Vaši e-mailovou adresu, abychom Vám pravidelně zasílali naše novinky. Pro příjem novinek postačuje uvést e-mailovou adresu.
 Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit, například odkazem na konci každých novinek. Své přání odhlásit se od odběru novinek můžete také kdykoliv zaslat e-mailem na adresu unternehmenskommunikation@mdf-ag.com.

 c) Při uzavření smlouvy
 Pokud s námi prostřednictvím našich internetových stránek uzavíráte smlouvy (jako např. rezervace parkovacího místa), ukládáme výlučně za účelem zpracování poptávky resp. objednávky a za účelem odůvodnění, provedení a vyřízení Vašeho smluvního vztahu s námi, tyto osobní údaje:

 • údaje o osobě (jméno zákazníka, e-mailová adresa)
 • údaje o objednané službě (druh a datum služby, ceny, datum rezervace služby, údaje o účtu)

Právním základem pro shromažďování údajů je článek 6 odst. 1 první věta písm. b) GDPR. Po zpracování poptávky resp. po ukončení Vašeho smluvního poměru se společností Flughafen Dresden GmbH jsou shromážděné údaje vymazány, pokud jste nám neudělili souhlas s uložením, zpracováním a používáním Vašich osobních údajů pro naše vlastní reklamní opatření nebo pokud jste Váš souhlas v tomto okamžiku již odvolali, nebo pokud není dána povinnost tyto údaje uchovávat.

d) Při použití našeho kontaktního formuláře
V případě jakýchkoliv dotazů Vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na našich internetových stránkách. Zde je zapotřebí zadat e-mailovou adresu, abychom věděli, kdo dotaz posílá, a abychom na něj mohli odpovědět. Další údaje lze poskytnout dobrovolně.
 Údaje, které jsou nám poskytnuty za účelem navázání kontaktu, jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR na základě Vaše dobrovolného souhlasu. Osobní údaje získané pro zpracování kontaktního formuláře budou po vyřízení Vašeho dotazu vymazány.

3. Předávání osobních údajů

Třetím osobám Vaše osobní údaje nepředáváme k jiným než níže uvedeným účelům. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, pokud

 • jste k tomu udělili výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR,
 • je předání podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. f) GDPR nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a neexistuje důvod se domnívat, že máte převažující chráněný zájem na nepředání Vašich osobních údajů,
 • pro případ, že pro předání podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost, a
 • pokud to zákon připouští a podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. b) GDPR je to nezbytné pro realizaci smluvních vztahů s Vámi.

4. Cookies

Na našich internetových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé soubory, které Váš prohlížeč vytváří automaticky a které se ukládají na Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.), když navštívíte naše stránky. Cookies na Vašem koncovém zařízení nezpůsobí žádnou škodu, neobsahují viry, trojské koně ani škodlivý software.
 V cookie jsou uloženy informace, které se generují v souvislosti se specificky použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že tak získáme přímé informace o Vaší identitě.
 Použití cookies slouží jednak k tomu, aby pro Vás bylo používání naší nabídky pohodlnější. Používáme proto takzvané session-cookies, díky kterým rozpoznáme, že jste jednotlivé stránky naší internetové prezentace již navštívili. Po opuštění našich internetových stránek se tyto cookies automaticky vymažou.
 Za účelem optimalizace uživatelské přívětivosti používáme také dočasné cookies, které jsou na Vašem koncovém zařízení uloženy po určitou dobu. Navštívíte-li naše stránky znovu, abyste využili naše služby, automaticky rozpoznáme, že jste u nás již byli a jaké údaje nebo nastavení jste provedli. Tyto údaje pak nemusíte zadávat opakovaně.
 Dále používáme cookies k tomu, abychom statisticky vyhodnocovali používání našich internetových stránek a toto používání vyhodnocovali za účelem optimalizace naší nabídky (viz bod 5). Tyto cookies nám při Vaší další návštěvě našich stránek umožňují automaticky rozpoznat, že jste u nás již byli. Tyto cookies jsou po předem definované době automaticky vymazány.
 Údaje, které cookies zpracovávají, jsou nezbytné pro uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů třetích osob podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. f) GDPR.
 Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Můžete však svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, že se na Vašem počítači nebudou žádné cookies nebo se před vytvořením nového cookie vždy zobrazí upozornění. Úplné deaktivování cookies však může způsobit, že nebudete moci používat všechny funkce našich internetových stránek.

5. Nástroje analýzy

a) Nástroje sledování
 Níže uvedená opatření sledování, která používáme, vyplývají z ustanovení čl. 6 odst. 1 první věty písm. f) GDPR. Používáním těchto opatření pro sledování chceme zajistit, že naše internetové stránky budou odpovídat potřebám uživatelů a budou tedy trvale optimalizovány. Dále používáme opatření pro sledování k tomu, abychom shromažďovali statistická data o používání našich internetových stránek a toto používání vyhodnocovali za účelem optimalizace naší nabídky. V případě těchto zájmů se jedná o oprávněné zájmy ve smyslu výše uvedeného nařízení.
 Příslušné účely zpracování osobních údajů a kategorie údajů jsou uvedeny v příslušných nástrojích pro sledování.
 i) Google Analytics
 Za účelem úpravy našich stránek v souladu s potřebami uživatelů a jejich trvalé optimalizace používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jako „Google“). V této souvislosti jsou vytvářeny pseudonymizované profily užívání a používány cookies (viz bod 4). Informace o Vašem používání těchto internetových stránek generované souborem cookie, jako je

 • typ/verze prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • referrer-URL (předtím navštívená stránka),
 • hostname přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas dotazu na server,

jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Informace používáme k vyhodnocování používání našich internetových stránek, k vytváření zpráv o aktivitách na internetových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním internetových stránek a internetu vůbec za účelem průzkumu trhu a úpravy našich internetových stránek v souladu s potřebami uživatelů. Tyto informace jsou předávány třetím osobám také v případě, je-li to předepsáno zákonem, nebo je-li třetí osoba pověřena zpracováním těchto údajů. V žádném případě nedochází k propojení Vaší IP adresy s jinými údaji u Google. IP adresy jsou anonymizovány, takže toto propojení není možné (maskování IP adresy).

Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče; upozorňujeme však na skutečnost, že v tomto případě eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce těchto internetových stránek.
 Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie, které se vztahují k Vašemu používání internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) a jejich zpracování společností Google tak, že si stáhnete a instalujete přídavný doplněk prohlížeče (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
 Alternativně k přídavnému doplňku prohlížeče, zejména u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete shromažďování údajů službou Google Analytics zamezit kliknutím na tento odkaz. Nastaví se opt-out-cookie, který zamezí budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě této internetové stránky. Tento opt-out-cookie platí pouze v tomto prohlížeči a jen pro naše internetové stránky a uloží se na Vašem zařízení. Pokud tyto cookies ve tomto prohlížeči vymažete, musíte opt-out-cookie nastavit znovu.
 Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službou Google Analytics naleznete například v nápovědě ke Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 ii) Sledování konverze pro Google Adwords
 Abychom mohli používání našich internetových stránek statisticky podchytit a tyto údaje vyhodnotit za účelem optimalizace našich internetových stránek, používáme sledování konverze od společnosti Google. Google Adwords přitom na Vašich stránkách vytvoří cookie (viz bod 4), pokud jste se na naše stránky dostali z reklamy na Google.
 Tyto cookies jsou platné 30 dní a neslouží k osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určité stránky internetové prezentace zákazníka služby Adwords a platnost tohoto cookie ještě nevypršela, pak Google a zákazník poznají, že uživatel na inzerát kliknul a byl na tuto stránku přesměrován.
 Každý zákazník služby Adwords má jiný cookie. Cookies tedy nelze přes internetové stránky zákazníků služby Adwords vysledovat. Informace získané pomocí conversion-cookie slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Adwords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci služby Adwords obdrží informaci o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Neobdrží však žádnou informaci, s jejíž pomocí by bylo možno osobně identifikovat uživatele.
 Nechcete-li být do tohoto sledování zahrnuti, můžete odmítnout vygenerování souboru cookie, který je k tomu zapotřebí - například nastavením prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické vytvoření souboru cookie. Cookies pro sledování konverze můžete také deaktivovat tak, že nastavíte Váš prohlížeč tak, že cookies budou blokovány doménou „www.googleadservices.com“. Poučení o ochraně údajů při sledování konverzí od Google naleznete zde (https://services.google.com/sitestats/de.html).

6. Zásuvné moduly pro sociální média

Na základě čl. 6 odst. 1 první věty písm. f) DSGVO používáme na našich internetových stránkách zásuvné moduly (plug-in) sociálních sítí Facebook, Twitter a Instagram, abychom s jejich pomocí zvýšili povědomí o naší společnosti. Reklamní účel, který je důvodem použití těchto zásuvných modulů, lze označit za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provoz v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů má příslušný poskytovatel. Zásuvné moduly jsou integrovány takzvanou metodou dvou kliknutí, která zajistí co možná nejlepší ochranu našich návštěvníků.

 a) Facebook
 Na našich stránkách používáme zásuvné moduly Facebooku, abych jejich používání bylo osobnější. Používáme přitom tlačítka „LIKE“ nebo „SDÍLET“. Jedná se o nabídku Facebooku.
 Otevřete-li některou stránku naší internetové prezentace, která obsahuje takovýto zásuvný modul, vytvoří Váš prohlížeč přímo spojení se servery Facebooku. Obsah zásuvného modulu předává Facebook přímo Vašemu prohlížeči a s jeho pomocí je integrován do internetové stránky.
 Díky použití zásuvného modulu obdrží Facebook informaci, že Váš prohlížeč otevřel příslušnou stránku naší internetové prezentace i v případě, že nemáte účet na Facebooku nebo že právě nejste na Facebooku přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) přenáší Váš prohlížeč přímo na server Facebooku v USA, kde je uložena.
 Jste-li přihlášení na Facebooku, může Facebook přímo přiřadit návštěvu našich internetových stránek k Vašemu facebookovému účtu. Pokud provedete nějakou interakci s těmito zásuvnými moduly, například kliknete na „LIKE“ nebo „SDÍLET“, přenese se tato informace také přímo na server Facebooku a tam se uloží. Informace se navíc zveřejní na Facebooku a zobrazí se Vašim facebookovým přátelům.
 Facebook může tyto informace používat za účelem reklamy, průzkumu trhu a úpravy stránek Facebooku v souladu s potřebami uživatelů. Facebook za tímto účelem vytváří profily používání, zájmů a vztahů, např. pro vyhodnocení Vašeho používání našich internetových stránek ohledně reklamních sdělení, která jsou Vám na Facebooku zobrazována, informování jiných uživatelů Facebooku o Vašich aktivitách na našich internetových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním Facebooku.
 Nepřejete-li si, aby Facebook propojil údaje shromážděné o naší internetové prezentaci s Vašim facebookovým účtem, musíte se před Vaší návštěvou našich internetových stránek od Facebooku odhlásit.
 Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů Facebookem a také Vaše příslušná práva a možnosti nastavení na ochranu Vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 b) Twitter
 Do našich internetových stránek jsou integrovány zásuvné moduly sítě krátkých zpráv společnosti Twitter Inc. (Twitter). Zásuvné moduly Twitteru (tlačítko „tweet“) poznáte podle loga Twitter na naší stránce. Přehled tlačítek „tweet“ naleznete zde (https://about.twitter.com/resources/buttons).
 Otevřete-li některou stránku naší internetové prezentace, která takovýto zásuvný modul obsahuje, vytvoří se krátké spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Twitteru. Twitter tak obdrží informaci, že jste s Vaší IP adresou navštívili naše stránky. Pokud na tlačítko „tweet“ kliknete a zároveň jste přihlášeni k Vašemu účtu na Twitteru, můžete prolinkovat obsahy našich stránek s Vaším profilem na Twitteru. Twitter tak může propojit návštěvu našich stránek s Vaším uživatelským účtem. Upozorňujeme na skutečnost, že jako provozovatel stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití ze strany Twitteru.
 Nepřejete-li si, aby Twitter propojil návštěvu našich internetových stránek s Vašim uživatelským účtem u Twitteru, pak se od tohoto účtu odhlaste.
 Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Twitteru (https://twitter.com/privacy).

 c) Instagram
 Na našich internetových stránkách používáme také takzvané sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) Instagramu, který je provozován společností Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).
 Zásuvné moduly jsou označeny logem Instagramu například v podobě „instagramové kamery“.
 Otevřete-li některou stránku naší internetové prezentace, která obsahuje takovýto zásuvný modul, vytvoří Váš prohlížeč přímo spojení se servery Instagramu. Obsah zásuvného modulu předává Instagram přímo Vašemu prohlížeči a s jeho pomocí je integrován do internetové stránky. Instagram tak obdrží informaci, že Váš prohlížeč otevřel příslušnou stránku naší internetové prezentace i v případě, že nemáte profil na Instagramu nebo že právě nejste na Instagramu přihlášeni.
 Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) přenáší Váš prohlížeč přímo na server Instagramu v USA, kde je uložena. Jste-li přihlášení na Instagramu, může Instagram přímo přiřadit návštěvu našich internetových stránek k Vašemu instagramovému účtu. Pokud provedete nějakou interakci s těmito zásuvnými moduly, například kliknete na tlačítko „Instagram“, přenese se tato informace také přímo na server Instagramu a tam se uloží.
 Informace se mimo to zveřejní na Vašem instagramovém účtu, kde se zobrazí Vašim kontaktům.
 Nepřejete-li si, aby Instagram propojil údaje shromážděné o naší internetové prezentaci s Vašim instagramovým účtem, musíte se před Vaší návštěvou našich internetových stránek od Instagramu odhlásit.
 Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Instagramu (https://help.instagram.com/155833707900388).

7. Práva subjektu údajů

Máte právo:

 • v souladu s článkem 15 GDPR požadovat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména máte právo požadovat informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž byly nebo jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny, plánované době uložení, o existenci práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznést proti tomuto zpracování námitku, o existenci práva podat stížnost, o zdroji Vašich osobních údajů, pokud nebyly shromážděny u nás, a také o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a případně smysluplné informace o jejich podrobnostech;
 • v souladu s článkem 16 GDPR požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili Vaše osobní údaje u nás uložené;
 • v souladu s článkem 17 GDPR požadovat, aby Vaše osobní údaje u nás uložené byly vymazány, není-li jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu nebo pro určení, výkon či obhajobu právní nároků;
 • v souladu s článkem 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost osobních údajů, pokud je zpracování protiprávní, Vy však odmítáte jejich vymazání a my tyto údaje již nepotřebujeme, Vy je však potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste podle článku 21 GDPR vznesli námitku proti jejich zpracování;
 • v souladu s článkem 20 GDPR získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat jejich předání jinému správci;
 • v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoliv odvolat Vámi udělený souhlas. To znamená, že do budoucna nesmíme pokračovat ve zpracování osobních údajů, jež bylo tímto souhlasem podloženo, a
 • v souladu s článkem 77 GDPR podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad místa Vašeho obvyklého pobytu nebo pracoviště nebo sídla naší firmy.

8. Právo vznést námitku

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. f) GDPR, máte právo vznést na základě článku 21 GDPR námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody, které se týkají Vaší konkrétní situace, nebo pokud je námitka namířena proti přímému marketingu. V posledně jmenovaném případě máte obecné právo vznést námitku, jež musíme realizovat bez uvedení Vaší konkrétní situace.
 Chcete-li Vaše právo na odvolání nebo právo vznést námitku uplatnit, postačuje zpráva e-mailem na adresu information@dresden-airport.de.

9. Bezpečnost údajů

V rámci návštěvy internetových stránek používáme rozšířenou SSL metodu (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšším stupněm šifrování, který Váš prohlížeč podporuje. Zpravidla se jedná o 256 bitové šifrování. Pokud Váš prohlížeč 256 bitové šifrování nepodporuje, používáme místo toho technologii 128 bitů v3. Skutečnost, zda je jednotlivá stránka naší internetové prezentace přenášena šifrovaně, rozpoznáte podle toho, že symbol klíče resp. zámku na spodní stavové liště Vašeho prohlížeče je zobrazen v uzamčeném stavu.
 V ostatním používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou trvale zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

10. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a jeho stav je z května 2018.

 Další rozvojem našich internetových stránek a nabídek na nich prezentovaných nebo z důvodu pozměněných zákonných nebo úředních předpisů může být nezbytné provést změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je kdykoliv dostupné na internetových stránkách na https://www.dresden-airport.de/Metanavigation/Impressum.html, kde si jej můžete také vytisknout.